نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه :  فریدون آدمیت
 سیمای امیر؛ اصلاحگر ضد استعمار
با نقل قول از خاصه‌تراش مخصوص پرده از راز مرگ امیر برداشته شد و به مورخان اجازه داد درباره او قضاوت کنند.
سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.