نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه :  محمد درودیان
 «ایستاده در غبار»؛ فیلم داستانی یا تاریخ فرهنگی جنگ؟
ترکیب هنرمندانه تصویر حماسی و تراژیک بیانگر «تاریخ فرهنگی جنگ» در قاب سینما است.
پنجشنبه 27 خرداد 1395
 به متوسلیان گفتند از لبنان برگردید
غلامعلی خوشرو: اسم فیلم رمز و رازی در خود دارد؛ هم جنگ پر غبار است، هم سرنوشت متوسلیان.
پنجشنبه 27 خرداد 1395
 کسی که از متوسلیان خبر داشت کشته شد
محمد درودیان: اسرائیل هیچ سیگنالی نداده که متوسلیان را به اسارت گرفته است یا قصد مبادله دارد.
پنجشنبه 27 خرداد 1395
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.