نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه : متوسلیان
 «ایستاده در غبار»؛ فیلم داستانی یا تاریخ فرهنگی جنگ؟
ترکیب هنرمندانه تصویر حماسی و تراژیک بیانگر «تاریخ فرهنگی جنگ» در قاب سینما است.
پنجشنبه 27 خرداد 1395
 متوسلیان زنده است
با اعزام نیروی نظامی به لبنان مخالف بودم...علت دستگیری اسرای ایرانی وجود متوسلیان بود...متوسلیان حزب‌الله را آموزش می‌داد.
شنبه 2 مرداد 1395
 متوسلیان صید بزرگ اسرائیل بود
بار اصلی فتح خرمشهر بر دوش متوسلیان بود...حرف منتسب به شمخانی درباره متوسلیان واقعیت ندارد.
چهارشنبه 16 تير 1395
 اسم حزب‌الله لبنان را متوسلیان پیشنهاد داد
نصرالله و حزب‌الله لبنان را مدیون متوسلیان هستیم...حاج احمد باید می‌رفت و به آرزویش می‌رسید.
سه شنبه 29 تير 1395
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.