نوع مقاله 
 
 با هاشمی چالش داشتم اما بدفرجام نبود
هاشمی وزارت علوم را موفق‌ترین وزارتخانه خود می‌دانست...رشد علمی کشور، از دولت اول هاشمی آغاز شد.
سه شنبه 10 اسفند 1395  15:3
 هاشمی از قتل‌های زنجیره‌ای بی‌خبر بود
هاشمی هیچ گامی در جهت توسعه سیاسی بر نداشت…سال ۱۳۸۴ زمان جدایی هاشمی از پارادایم ایدئولوژی بود.
يکشنبه 1 اسفند 1395  22:19
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.