نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه :  کیهان هوایی
 هاشمی از نامه‌های محرمانه من دلگیر بود
هاشمی می‌خواست توسعه اقتصادی را بدون توسعه سیاسی دنبال کند و ما مخالف بودیم. می‌گفتیم چنین چیزی ممکن نیست.
پنجشنبه 14 بهمن 1395
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.