نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه : زیباکلام
 هویدا قربانی فرهنگ کیش شخصیت حکومتی در ایران- صادق زیباکلام
هویدا بیش و پیش از آنکه نخست‌وزیر کشور یا نظام باشد، نخست‌وزیر شاه بود...نخست‌وزیری هویدا پایان عصر غول‌ها بود.
چهارشنبه 16 فروردين 1391
 صادق زیباکلام در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: راه‌های دیگری بجز ملی کردن نفت وجود داشت
ملی شدن نفت سعادتی به دنبال نداشت... باید از ملی شدن صنعت نفت تقدس‌زدایی شود...ملی شدن نفت جامعه سیاسی ابران را به دو قطب متخاصم تقسیم کرد... مساله نفت از منظر تاریخی تا حدودی غلط مطرح شده است.
سه شنبه 24 اسفند 1389
 پاسخ‌ صادق زیباکلام به پرسش‌های تاریخ ایرانی: فروغی نقشی در استبداد رضاشاه نداشت
روشنفکران عصر پهلوی اول با شوق و فراغ بال به سمت رضاشاه رفتند و به او در ساختن نظام سیاسی جدید کمک کردند...علت اصلی همکاری فروغی این بود که می‌دید رضاشاه دارد کشور را به جلو می‌برد...همکاری روشنفکرانی چون فروغی با رضاشاه برای ایجاد یک حکومت مدرن درست بوده است...چرا تمامی آدم حسابی‌های این مملکت در یکصد سال گذشته را می‌گویند فراماسون بوده‌اند؟...بیایند یکی از اقدامات فروغی را به من نشان دهند و بگویند فروغیِ فراماسون این عمل را در راستای خیانت به ایران انجام داده است.
يکشنبه 26 آذر 1391
 هاشمی از قتل‌های زنجیره‌ای بی‌خبر بود
هاشمی هیچ گامی در جهت توسعه سیاسی بر نداشت…سال ۱۳۸۴ زمان جدایی هاشمی از پارادایم ایدئولوژی بود.
يکشنبه 1 اسفند 1395
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.