نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه :  موسیقی
 مشروطه موسیقی را از دربار جدا کرد
قاجاریه موسیقی را سالم‌سازی کرد...جایگاه موسیقیدان و رابطه‌اش با مخاطب در دوره مشروطه تغییر کرد.
پنجشنبه 14 مرداد 1395
 سرود «خمینی ای امام» دو سال ممنوع بود
برای مصلحت انقلاب، دف جایگزین تنبک شد... هیچ ‌کس را پاکسازی نکردم...با شریفی‌نیا تمرین می‌کردیم.
يکشنبه 6 فروردين 1396
 نوارهایمان را بساط می‌کردیم و می‌فروختیم
کارت تردد برای‌ ساز داشتیم... در آسایشگاه‌های روانی هم ساز زدیم... بسیجی‌ها به کنسرت‌ها واکنش نشان ندادند.
يکشنبه 6 فروردين 1396
 علیرضا میرعلینقی در گفت‌و‌گو با تاریخ ایرانی: تاثیر موسیقی بر جنبش مشروطه، عاطفی بود
در پی مشروطیت هنری که تا دیروز در اختیار اشراف و ثروتمندان و در پستو‌ها، دهلیزهای خصوصی، خانقاه‌ها، دربار و طبقه متوسط اعیان بود، عمومی شد...تاثیر مشروطیت آزادسازی موسیقی از فضاهای درونی به فضاهای بیرونی بود. تحول موسیقایی حدود ۲۰ سال بعد از مشروطیت شروع شد. طبیعی هم هست، چون هیچ انقلابی به طور مستقیم قادر نیست موسیقی را تغییر دهد...صفحات گرامافون تنها یک سال قبل از صدور فرمان مشروطیت وارد شد، اما اختیاراتی که موجب ضبط موسیقی شود وجود نداشت.
شنبه 9 آذر 1392
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.