نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه :  کنسرت
 سرود «خمینی ای امام» دو سال ممنوع بود
برای مصلحت انقلاب، دف جایگزین تنبک شد... هیچ ‌کس را پاکسازی نکردم...با شریفی‌نیا تمرین می‌کردیم.
يکشنبه 6 فروردين 1396
 نوارهایمان را بساط می‌کردیم و می‌فروختیم
کارت تردد برای‌ ساز داشتیم... در آسایشگاه‌های روانی هم ساز زدیم... بسیجی‌ها به کنسرت‌ها واکنش نشان ندادند.
يکشنبه 6 فروردين 1396
 در جبهه‌‌های جنگ کنسرت دادیم
همه از مسئولان پادگان‌ها گرفته تا رزمنده‌ها، با عوامل کنسرت خیلی خوب برخورد می‌کردند. حتی یک نفر هم به ما اعتراض نکرد.
يکشنبه 6 فروردين 1396
 بهشتی ارکستر سمفونیک را نجات داد
بهشتی یک در کشویی را باز می‌کند که از پایین تا بالا صفحات کنسرت و اپرای شرکت دویچه گرامافون بود!
يکشنبه 6 فروردين 1396
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.