نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه : بیتل ها
 آنارشی موسیقی
چند جوان به جای اسلحه، گیتار به دست گرفته و تاثیراتی تاریخی بر جای گذاشتند. نغمه‌های آنارشی‌گونه گیتار غوغایی برپا کرد.
شنبه 13 خرداد 1396
 تب بیتل‌ها
بیتل‌ها ‌موجد یک هیستری توده‌ای و منحصربه‌فرد بودند که دنیای غرب را در بر گرفت و امکان نداشت به سادگی کنار برود.
شنبه 13 خرداد 1396
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.