نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه :  تفرشی
 تفرشی: نقش بریتانیا در سقوط شاه توهم دایی‌جان‌‌ناپلئونی است
با اینکه بسیاری دولت رضا شاه را در یک دسته‌بندی کاملا عمومی «دولت انگلیسی» خطاب می‌کنند، به نظر می‌آید این عنوان خیلی از لحاظ تاریخی دقیق نباشد... بریتانیا از رشد نیروهای مذهبی در ایران غفلت کرد... محور مباحث کنفرانس گوادلوپ درباره «پس از شاه» بود نه «حکومت شاه» و یا اینکه شاه باید برود و دیگری بیاید...«کار، کار انگلیسی‌‌هاست» مفری است برای فراموش کردن مشکلات و کوتاهی‌های داخلی...کتاب اسماعیل رائین مملو از افسانه و واقعیت و راست و دروغ‌ است.
چهارشنبه 14 دى 1390
میزگرد بررسی روابط ایران و بریتانیا در دوره معاصر-۴
میزگرد بررسی روابط ایران و بریتانیا در دوره معاصر-۴
 انگلیسی‌ها در ماجرای جزایر سه‌گانه استخوان لای زخم گذاشتند
هیچ ارتباط رسمی بین بازگرداندن جزایر سه‌گانه و جدایی بحرین وجود نداشت...طبقه‌بندی تاریخ بر اساس فراماسون بودن یا نبودن افراد، نادرست است.
چهارشنبه 21 دى 1390
 مجلسی، تفرشی و دبیری در میزگرد تاریخ ایرانی بررسی کردند/ ردپای انگلیسی‌ها در تاریخ معاصر ایران
ضربه‌هایی که انگلیسی‌ها به ناسیونالیسم ایرانی زدند موجب نفرت شد... جدایی بحرین با بازگرداندن جزایر سه‌گانه ایرانی تاخت زده نشد.
جمعه 23 دى 1390
 اسناد آمریکا پازل کودتا را تکمیل می‌کند
برای روحانیت مصدق دیگر گزینه نبود و انتخاب میان شاه و حزب توده است. در این شرایط یک روحانی در انتخابش تردید نمی‌کند.
يکشنبه 12 شهريور 1396
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.