نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه : اسناد سیا
۴- حکم مصدق قبل از محاکمه
۴- حکم مصدق قبل از محاکمه
 شاه با اعدام مصدق موافقت کرد
در صورت بروز اقدامی از سوی حزب توده، شاه دستور داده نگهبانان مصدق درجا او را بکشند...حزب توده ظرف سی روز آتی حمله‌ای برای نجات مصدق انجام خواهد داد.
سه شنبه 19 شهريور 1392
 مصدق! تو داری آوازهٔ ما را نابود می‌کنی
این دام بزرگی است که مصدق در آن افتاده، پیوستن به کمونیست‌ها برای ترغیب و تشویق ما به رفتار زمخت، زشت و خارج از ‌نزاکت. ما ایرانی‌ها باید دست برداریم از رفتار کردن شبیه بلشویک‌ها و به منش ملی سنتی‌مان وفادار بمانیم...بعضی مردمان ما حتی تا جایی پیش رفته‌اند که به صورت همسر سفیر آرژانتین اسید پاشیده‌اند. بعضی آدم‌هایمان به خارجی‌ها حمله کرده‌اند و به ماشین‌ خارجی‌ها سنگ زنده‌اند و در روزهای اخیر بار‌ها شده که مردممان با همدیگر دعوا کرده‌اند و گلاویز شده‌اند ــ حتی در مجلس.
شنبه 23 شهريور 1392
 بیانیۀ آمریکا پس از یک کودتای موفق را آماده کنید
هدف از «استعفا»ی جبهه ملی، تعطیل کردن مجلس و به این واسطه از بین بردن نفوذ و تأثیر مخالفان در این نهاد بود...مخالفان پشتیبانی مالی‌ای دارند که من نمی‌دانم از کجا است...مصدق قصد داشت با «تقلب» در همه‌پرسی به تسلیم بی‌قید و شرط مخالفان برسد، همه‌پرسی‌ای که نتیجه‌اش تبدیل شدن او به یک دیکتاتور کامل بود. ...نمایندهٔ مخالف توضیح داد ۱۵ نمایندهٔ شکل دهندهٔ «هستهٔ سخت» مخالفان توافق کرده‌اند هر ساعتی [حذف شده] وارد مجلس بشوند، «تا زمانی که کسی جانشین مصدق شود».
دوشنبه 11 شهريور 1392
 مجلس نباید منحل شود
نمایندگان مجلس به استناد مادهٔ ۶۰ متمم، مصدق را به مجلس احضار کنند. وقتی تمکین نکرد، اقدامش را تقبیح کنند و مطابق مادهٔ ۶۹ متمم ارجاعش بدهند به دادگاه عالی... مطابق مادهٔ اصلاحی ۴۸ فقط شاه اختیار انحلال مجلس را دارد و نباید اجازه داد چنین کاری صورت بگیرد...من منتظرم از روز ۱۴ ژوئیه دستگیری‌های گستردهٔ مخالفان شروع شود. هر گونه تلاشی از سوی مصدق برای بستن و تعطیل کردن مجلس «قطعا» نمایندگان را از او رویگردان خواهد کرد...در مجلس، اکنون مخالفان شامل ۲۰ نماینده‌اند که سفت و سخت سرسپردهٔ زاهدی‌ هستند.
جمعه 8 شهريور 1392
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.