نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه : حسین علاء
 کاستی‌ها و فروکاستی‌های کتاب زندگی‌نامه سیاسی علاء/ سرگردان در دهلیزهای قدرت یا سردرگم در پستوهای تاریخ؟
علاء همچنان یکی از مهره‌های پنهان و سردرگم تاریخ معاصر ایران است. ما هنوز شناخت آگاهانه‌ای نسبت به نطق پر سر و صدای او در مجلس پنجم علیه سلطنت رضاشاه نداریم که چگونه پس از به حکومت رسیدن رضاشاه، از مدافعان سرسخت وی شد؟...نویسنده کوشش نمی‌کند تا به لحاظ تیپولوژی سیاسی یک تیپ از رفتار، کردار و منش سیاسی از علاء بدست دهد...اتحادیه اهمیت و نقش علاء را در غائله آذربایجان مهم‌تر از احمد قوام، سیدحسن تقی‌زاده و محمدرضا شاه می‌داند، اما برای این اهمیت و جایگاه سند و شواهد متقن و محکمی ارایه نمی‌دهد.
سه شنبه 27 دى 1390
 روزگار متلاطم نخست‌وزیر زودگذر و وزیر دربار پایدار عصر پهلوی/ حسین علاء؛ شاه‌سازی که از سر باز شد
شاه به مقامی امریکایی گفت می‌خواهد از شرّ علاء و امثالِ او خلاص شود. گفت آن‌ها نمی‌توانند خودشان را با سرعتِ تغییرات هماهنگ کنند.
سه شنبه 4 بهمن 1390
 پاسخ بنی‌جمالی به اتحادیه: تصویری که از علاء ارائه کردید، گزینشی است
«زندگی‌نامه سیاسی علاء» از حیث روشی، اسنادی و محتوایی دارای اشکالات جدی و مهمی بوده و نه فقط چیزی به دانش ما در مورد این چهره سیاسی اضافه نمی‌کند بلکه با تدوین گزینشی و جهت‌دار داده‌ها، تصویری ناتمام از حسین علاء و رخدادهای مرتبط با وی را ارایه داده است. از حیث روشی، کتاب شباهتی به یک زندگی‌نامه ندارد...در کتاب دکتر اتحادیه، با شخصیت فیکس و منجمد شده‌ای مواجه هستید که از ابتدای نوجوانی تا کهن‌سالی، دغدغه‌ای جز «لیبرالیسم، پارلمانتاریسم و مشروطه‌خواهی» ندارد.
شنبه 15 بهمن 1390
 به علاء کمک مالی کنید، رسید نگیرید
تا کمک‌هزینه به صورت مستقیم به نخست‌وزیر ایران تعلق گیرد تا او بتواند حامیانش را تقویت کرده و مخالفانش را شکست دهد.
جمعه 3 شهريور 1396
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.