نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه :  علی صولتی
 هواپیمای فرماندهان جنگ را دستکاری کردند
تیم بررسی سانحه سقوط هواپیمای سی-۱۳۰، قطعی برق و هیدرولیک را تایید اما علت سانحه را نامشخص اعلام کرد.
دوشنبه 24 مهر 1396
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.