نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه :  هوشنگ شهبازی
 سقوط هواپیمای سی-۱۳۰ عادی نبود
گزارش سقوط هواپیمای حامل سران نظامی محرمانه ماند... اینکه ۴ موتور هواپیمای سی-۱۳۰ همزمان از کار بیفتد، مشکوک است.
يکشنبه 16 مهر 1396
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.