نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه :  روسیه
 قحطی و مرگ: پیامد کشاورزی اشتراکی
غذای روزانه مردم شوروی به یک تکه نان کپک‌زده و یا کمی سوپ رقیق محدود شد. در اوکراین آدم‌خواری نیز رخ داد.
شنبه 20 آبان 1396
 دوران پرهرج‌ومرج بوریس یلتسین
روسیه در سال ۱۹۹۸ در عمل به کشوری ورشکسته بدل شد و توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشت.
شنبه 20 آبان 1396
 گورباچف: مصلح یا قابله مرگ شوروی؟
گورباچف در کمیته مرکزی حزب اعلام کرده بود: ما به همان اندازه که برای نفس کشیدن به هوا نیاز داریم، محتاج دموکراسی هستیم.
شنبه 20 آبان 1396
 استالین؛ آخرین کتابخوان آزاد شوروی
استالین از فوریه ۱۹۳۷ تا اکتبر ۱۹۳۸ دستور تیرباران ۳۸۹۵۵ نفر را صادر کرد که در دادگاه‌های فرمایشی محکوم شده بودند.
شنبه 20 آبان 1396
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.