نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه : آیت الله منتظری
 آیت‌الله منتظری به روایت عمادالدین باقی
‌قائم‌مقامی رهبری برای آیت‌الله منتظری از پیش از انقلاب محقق شده بود و مجلس خبرگان فقط بر این امر صحه گذاشت
پنجشنبه 9 آذر 1396
 آیت‌الله منتظری پیش از انقلاب قائم‌مقام بود
آقای منتظری هیچ ‌وقت اجازه نداد مرجعیت خودش مانع یا مزاحم مرجعیت دیگران باشد. مرجعیت ایشان حاکمیتی نبود.
پنجشنبه 9 آذر 1396
 منتظری با رهبری آیت‌الله خامنه‌ای مشکلی نداشت
آیت‌الله منتظری می‌گوید یکی از اشتباهاتم این بود که در اواخر، ارتباطم با امام کم شد. شاید بسیاری از سوتفاهم‌ها برطرف می‌شد.
پنجشنبه 9 آذر 1396
 دفتر آیت‌الله منتظری پایگاه مهدی هاشمی نبود
آیت‌الله خامنه‌ای گفت ما هر بار به دیدن آقای منتظری می‌رویم، ایشان جزئیاتی از اطلاعات و مسائل کشور دارد که ما نداریم.
جمعه 10 آذر 1396
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.