نوع مقاله 
 
 شاه‌حسینی نقطه پیوند گروه‌های ملی بود
از عواملی که موجب می‌شد برخورد بین مصدق و کاشانی دیرتر اتفاق بیفتد امثال شاه‌حسینی بودند.
سه شنبه 26 دى 1396  13:35
 پس از انقلاب ورزش را سامان داد
شاه‌حسینی نخستین کسی بود که گفت هر کس می‌تواند در رشته خودش کاری کند، بیاید و هیچ دخالتی هم نکرد.
سه شنبه 26 دى 1396  13:28
 شاه‌حسینی برای آزادی هاشمی سند گذاشت
شاه‌حسینی در همه تظاهرات‌ها شرکت می‌کرد و در این زمینه با بختیار مخالف بود.
شنبه 16 دى 1396  13:16
 شاه‌حسینی بورژوای سرخ بود
شاه‌حسینی در زنده نگه داشتن نام مصدق در دهه‌های اخیر و برگزاری مراسم تولد و وفات او در احمدآباد نقش مهمی داشت.
يکشنبه 10 دى 1396  12:0
1 2
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.