نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه :  حمید سیف زاده
 کاشانی با کودتا میانه‌ای نداشت/ مصدق نقشه سرنگونی خودش را کشید!
شاه‌حسینی: دکتر بقایی با سکوت خودش از کودتا حمایت کرد... شاه ریشۀ‌ همه توطئه‌ها بود...شما جای مصدق چی دارید بگذارید؟ فضل‌الله زاهدی را می‌خواستید بگذارید؟ که همین هم شد...سیف‌زاده: مصدق می‌خواست منافع انگلستان حفظ شود و خودش هم محبوب شود...در مجلس هفتاد و چند نفری فقط ۲۰ نماینده طرفدار زاهدی بودند...مصدق آگاهانه نهضت ملی را به شکست کشاند...فاطمی را با نظر مصدق کشتند، وگرنه خیلی‌ها از دکتر فاطمی دفاع کردند که کشته نشود و شاه هم قول داده بود که او را نکشد.
سه شنبه 28 مرداد 1393
 مصدق از اختیاراتش سوءاستفاده نکرد/ نخست‌وزیر دیکتاتوری بود
سیف‌زاده: هیچ نخست‌وزیری نه تنها در تاریخ مشروطه بلکه در تاریخ ایران مقتدر‌تر از دکتر مصدق نبود...دکتر مصدق می‌توانست در برابر ادعاهای انگلستان شرکت‌های تابعه نفت را ودیعه بگذارد و خود را از محاصره و محدودیت فروش نفت برهاند، اما این کار را نکرد... شاه‌حسینی: دکتر مصدق تا جایی که توانست با مجلس کار می‌کرد. ولی چون نمایندگانی که به دربار وابسته بودند در مجلس کارشکنی می‌کردند، اختیارات یکساله گرفت که برای اصلاح دادگستری، کشاورزی و ارتش استفاده کرد.
سه شنبه 28 مرداد 1393
میزگرد شاه‌حسینی و سیف‌زاده- ۱
میزگرد شاه‌حسینی و سیف‌زاده- ۱
 ۲۸ مرداد کودتا نشد/ کودتاگران اعتراف کرده‌اند
شاه از روز اول با نخست‌وزیری مصدق مخالف بود...ابلاغ فرمان شاه که کودتا نیست.
سه شنبه 28 مرداد 1393
 مصدق از اختیاراتش سوءاستفاده نکرد
کاشانی با کودتا میانه‌ای نداشت. اما آقازاده‌ها هم عامل بودند و هم پدر را تحریک می‌کردند.
جمعه 8 دى 1396
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.