نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه :  تورج اتابکی
گفت‌وگوی تاریخ ایرانی با تورج اتابکی درباره سیدضیاءالدین طباطبایی و کودتای او
گفت‌وگوی تاریخ ایرانی با تورج اتابکی درباره سیدضیاءالدین طباطبایی و کودتای او
 سیدضیاء فاقد خرد حکومتداری بود
من در آراء و عقاید سیدضیاء جز یک پوپولیسم بسیار پیش پاافتاده و ارزان چیز دیگری نمی‌بینم...اقشار متوسط به پایین جامعه مخاطب سیدضیاء بودند.
شنبه 20 اسفند 1390
 گفت‌وگوی تاریخ ایرانی با تورج اتابکی: صوراسرافیل پیام‌آور تجدد ایرانی بود
تنها صوراسرافیل است که درک بسیار درستی از جان مایه تجدد داشت...صوراسرافیل در زمان خود یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های نثر روزنامه‌نگاری بود.
دوشنبه 23 خرداد 1390
 خلیل ملکی استثناء بود؟
اتابکی: ملکی انسجام فکری نداشت/ آشوری: تناقض در برخی گفته‌های ملکی خیلی عادی و بدیهی است.
يکشنبه 26 فروردين 1397
 تورج اتابکی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: تقی‌زاده پیرو وفادار تجدد آمرانه‌ بود
اینکه ما باید فرنگی‌مآب شویم و به اصطلاح از فرق سر تا نوک پا غربی شویم، اندیشه تقی‌زاده نبود. این اندیشه به طور مشخص ترجمه کار عبدالله جودت روشنفکر عثمانی است...تقی‌زاده با باورش به تجدد آمرانه، هیچ بدیلی جز همراهی با حکومت برای پیشبرد پروژه مدرن‌سازی ایران نداشت...ناسیونالیسم تقی‌زاده ناسیونالیسم نژادی، قومی، یا زبانی نیست که به برتری نژادی، قومی یا زبانی منتهی شود. این ناسیونالیسم سرزمینی است و در آن عنصر ضد استعماری به خوبی مشخص است.
شنبه 15 مهر 1391
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.