نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه : خلیل ملکی هرمز همایون پور
 ملکی واقع‌بین و معتدل بود
ملکی طرفدار بومی‌سازی سوسیالیسم نبود؛ معتقد بود این نظام‌ها باید با شرایط ایران منطبق شوند.
يکشنبه 19 فروردين 1397
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.