نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه : خلیل ملکی
 سرمایه خلیل ملکی دانش سیاسی بود
ملکی از یک ذهنیت کاملا سیاسی‌ برخوردار بود که نوعی واقع‌گرایی اصولی داشت و سیاست را امر ممکن و میسر می‌دید
چهارشنبه 2 اسفند 1396
 خلیل ملکی را از نو باید شناخت
انشعاب ملکی از حزب توده به معنای رویگردانی‌اش از مشی این حزب نبود، بلکه او خواستار اصلاحاتی در آن بود.
يکشنبه 20 اسفند 1396
 خلیل ملکی؛ سوسیالیست تنها
به علی امینی نوشت: ما فراریان از جهنم شما، ثابت می‌کنیم که پیام‌آوران و مژدگان بهشت هستیم.
چهارشنبه 2 اسفند 1396
 خلیل ملکی فرصت‌طلب نبود
یکی از نکات مثبت ملکی ارائه راه‌حل در فضایی بود که چشم‌اندازی برای فعالان سیاسی و روشنفکر وجود نداشت.
چهارشنبه 2 اسفند 1396
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.