نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه :  اسناد سیا
 بهار بهترین زمان برای کودتاست
نمی‌خواهیم ایده‌ کودتا را کامل رد کنیم، ولی باید تلاشی جدی‌تر برای دستیابی به توافق نفتی با دولت مصدق صورت گیرد.
يکشنبه 29 مرداد 1396
 تائید نقش بریتانیا در سرنگونی مصدق
گزارش «پیشنهاد بریتانیا برای سازماندهی یک کودتا در ایران» به تاریخ ۳ دسامبر ۱۹۵۳ ثبت شده و سند وزارت امور خارجه است.
سه شنبه 24 مرداد 1396
 اگر کودتا موفق شود به ضرر ما خواهد بود
غیرممکن است که با نقشه‌ سرنگونی مصدق همکاری کنیم و همزمان به صورت علنی از او پشتیبانی به عمل آوریم.
يکشنبه 29 مرداد 1396
 دستور توقف کودتا
سند منتشر شده: ما نباید در هیچ‌گونه عملیات دیگری علیه مصدق شرکت کنیم که مبادا رد سیا مشخص شود.
يکشنبه 8 مرداد 1396
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.