نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه :  انقلاب اسلامی
 پیشنهاد نهضت آزادی برای آیندۀ شاه
شرایط حاضر فقط دو راه جلوی شاه می‌گذارد: یا دولت نظامی‌اش را بر سر کار نگاه دارد یا کناره‌گیری کند.
جمعه 9 مرداد 1394
 استفن کینزر در گفت‌وگوی اختصاصی با تاریخ ایرانی: تحمل شاه برای جامعه دموکراسی‌خواه ایران دشوار بود
شاه هر تظاهرات مسالمت‌آمیز خیابانی را له می‌کرد. جامعه مدنی سرکوب شده بود. هیچ حزب مخالف واقعی در پارلمان و یا سازمان کارگری یا سندیکای حرفه‌ای صنف کشاورزی در کار نبود. همه چیز باید به رژیم تمکین می‌کرد. تنها مکانی که شاه دگراندیشی در آن را تحمل می‌کرد، مسجد بود که جرات حمله به آن را نداشت. وقتی مردم در کشوری مثل ایران دریافتند که راه‌های مسالمت‌آمیز به سوی تغییر بسته شده است، انقلاب به یک گزینه بدل شد...ترکیبی از افزایش انتظارات، دولت ضعیف و سرکوب منجر به انفجار شد.
جمعه 28 بهمن 1390
 انقلاب ایران، خیزش پابرهنه‌ها نبود
لیبرال‌ها تشکل‌های مربوط به خود را نداشتند اما روحانیون و بازار سرکوب نشده و اختیار امور را در دست گرفتند.
يکشنبه 10 خرداد 1394
 طبقه بورژوا با سلطنت قهر نکرد
نباید شکاف فرهنگی که برنامه نوسازی پهلوی بین بخش‌های سنتی و مدرن جامعه ایران بوجود آورده بود مورد غفلت قرار گیرد.
سه شنبه 12 خرداد 1394
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.