نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه :  میناچی
 پیشنهاد نهضت آزادی برای آیندۀ شاه
شرایط حاضر فقط دو راه جلوی شاه می‌گذارد: یا دولت نظامی‌اش را بر سر کار نگاه دارد یا کناره‌گیری کند.
جمعه 9 مرداد 1394
 نقشه اپوزیسیون برای عزل شاه
نقشه اینست که شاه عزل شود و شورای سلطنت به ریاست ملکه یا فردی منتصب شاه و شخصیت‌های نظامی و غیرنظامی تشکیل شود.
پنجشنبه 1 مرداد 1394
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.