نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه :  خسرو منصوریان
 محمد مهدی جعفری: شریعتی به درخواست بوتفلیقه آزاد شد
بوتفلیقه به محمدر صدر گفته: «من از شاه ایران خواستم که دکتر شریعتی را آزاد کند و آن را انجام داد تا تشکری بابت امضای قرارداد الجزایر کرده باشد.»...خوشرو: وزیر امور خارجه الجزایر دخالت بوتفلیقه در آزادی شریعتی را تائید کرد...جعفری: رفتن دکتر احسان نراقی به زندان به عنوان واسطه ساواک برای راضی کردن شریعتی به انجام مصاحبه را تکذیب می‌کنم... شریعتی به بهشتی گفت: «من از دوستان گله دارم که چنین گمانی در ذهنشان نسبت به من هست که ممکن است خودم مقالات را به کیهان داده باشم.»
يکشنبه 28 اسفند 1390
میزگرد بررسی آزادی دکتر شریعتی از زندان-۱
میزگرد بررسی آزادی دکتر شریعتی از زندان-۱
 خسرو منصوریان: شریعتی بازجوی خود را فریب داد
معادیخواه: زندانی در بازجویی باید کم هزینه‌ترین راه را انتخاب می‌کرد...جعفری: شریعتی خود را موظف به تبلیغ مسلحانه می‌دانست
يکشنبه 28 اسفند 1390
 معادیخواه: شریعتی در شرایطی نبود که مقالات کیهان را انکار کند
منصوریان: برگه‌‌هایی که از ساواک برای کیهان فرستاده می‌شد را از رحمان هاتفی گرفتم و به شریعتی دادم... مقالات کیهان برگرفته از سخنرانی دکتر شریعتی در دانشگاه اصفهان بود که پیاده شده و بطور گزینشی چاپ شده بود...جعفری: رضا براهنی را به بند شریعتی بردند تا او را راضی به مصاحبه کند...تمام نگرانی‌ ما این بود که شریعتی را کی برای اعتراف جلوی دوربین می‌آورند و آیا ایشان مقاومت می‌کند؟ ما با وجود آشنایی که با شریعتی داشتیم، باز هم امکان اعتراف را زیاد می‌دیدیم، تا اینکه شریعتی بدون هیچ اعترافی آزاد شد.
يکشنبه 28 اسفند 1390
 منصوریان: شریعتی ضد مارکسیسم نبود/ جعفری: با مارکسیسم مخالف بود
جعفری: انتشار مقالات کیهان بهترین وسیله بود تا ساواک بگوید که دکتر شریعتی ضد مارکسیسم است و مجاهدین هم مارکسیست هستند...معادیخواه: چاپ مقالات کیهان برای متهم کردن سمبل جوانان مسلمان به همکاری با ساواک بود تا کاریزمای دکتر شریعتی را در میان گروه‌های مبارز شکند...منصوریان: شریعتی مارکسیسم را قبول نداشت. اصلا کانون نشر حقایق اسلامی تنها سنگر مبارزه با توده نفتی‌ها بود. اعضای کانون از نظر مشی و ایدئولوژی مخالف مارکسیسم بودند و آن را مقابل اسلام می‌دیدند.
يکشنبه 28 اسفند 1390
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.