نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه : ترور ناصرالدین شاه
 هم‌عقیده من در این شهر و مملکت بسیار است/ بخش‌هایی از متن بازجویی میرزا رضا کرمانی در نظمیه تهران
در‌‌ همان نقطه که سید را کشیدند، در‌‌ همان نقطه گلوله به شاه خورد...اگر ظلمی می‌شد، از بالا می‌شد...از این خیال من و نیت کشتن شاه احدی غیر از خودم و سید اطلاع نداشت...پس قطع اصل شجر ظلم را باید کرد نه شاخ و برگ را.
سه شنبه 6 ارديبهشت 1390
 گفت‌وگوی تاریخ ایرانی با عباس امانت درباره ترور ناصرالدین شاه/ حکایت شاهی که «شهید» شد
نمی‌توان تاثیر جریانات انقلابی غرب در ترور ناصرالدین شاه را منکر شد...با مرگ ناصرالدین شاه گونه‌ای شتاب انقلابی در طرد دستگاه قاجار به وجود آمد.
يکشنبه 11 ارديبهشت 1390
 ایدئولوژی و ترور/ آیا باید میرزا رضا را بدعت‌گذار تروریسم سیاسی در ایران دانست؟- هیلاری پارکر، استاد تاریخ دانشگاه کمبریج
ترور سیاسی ناصرالدین شاه در بستری متفاوت شکل گرفت و شاید بتوان آن را به عنوان یکی از اولین نمونه‌های عملیات چریکی شناسایی کرد...میرزا رضا در اعترافاتش نامی از سید جمال نبرد و از جور ناصرالدین شاه و بی خیالی‌ها و عیش‌هایش ناراحت بود.
چهارشنبه 7 ارديبهشت 1390
 شلیکی به سقف بسته استبداد مطلقه- داریوش رحمانیان
معروف است که به میرزا رضا کرمانی در زندان گفتند: به فرض که شاه ظالم بود و تو او را کشتی اما کدام بیسمارکی را جلوی دروازه تهران دیده بودی که جایگزین ناصرالدین شاه کنی؟... قتل شاه قاجار، خداحافظی با استبداد مطلقه بود و انقلاب مشروطه مقوم این دستاورد.
پنجشنبه 8 ارديبهشت 1390
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.