User Image

سخنرانی محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین) در شب‌های گوته

تو پاسدار آزادی من باش و من نگهبان آزادی تو

تو پاسدار آزادی من باش و من نگهبان آزادی تو

دوستان، عزیزان، در این ده شب که بر ما گذشت، شب‌های فرخندۀ نویدبخش، در محیطی پربار عاطفی، محیط همدمی و یکدلی ...