User Image

گزارش مجله تایم در ۱۲ فوریه ۱۹۷۹

آغاز عصر خمینی در ایران/ هواپیمایی که فرود آمد و انقلابی که اوج گرفت

آغاز عصر خمینی در ایران/ هواپیمایی که فرود آمد و انقلابی که اوج گرفت

ترجمه: نازنین دیهیمی   تاریخ ایرانی: هواپیمای ۷۴۷ ایرفرانس که اجازهٔ فرود گرفته بود، سه بار بر فراز شهر چرخید و از ...