User Image

فریدون هویدا، نماینده ایران در سازمان ملل در دوره پهلوی

رویای بی‌پایان شاه/ تحلیل شخصیت محمدرضا پهلوی از کودکی تا سقوط

رویای بی‌پایان شاه/ تحلیل شخصیت محمدرضا پهلوی از کودکی تا سقوط

ترجمه: بابک واحدی   تاریخ ایرانی: در ۲۶ اکتبر ۱۹۱۹، در یک خانه محقر در تهران و چند ماهی پیش از عزیمت ...