User Image

استاد تاریخ خاورمیانه در دانشگاه لندن

نقش شبکه‌های مردمی در پیروزی انقلاب/ سربازان خمینی؛ از حجره‌های حوزه تا غرفه‌های بازار- ونسا مارتین

نقش شبکه‌های مردمی در پیروزی انقلاب/ سربازان خمینی؛ از حجره‌های حوزه تا غرفه‌های بازار- ونسا مارتین

ترجمه: بهرنگ رجبی   تاریخ ایرانی: از سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ به بعد دیگر مبارزه میان دین و دولت بسیار شدید شد ...

تصویر انقلاب ایران در مطبوعات بریتانیا- ونسا مارتین

تصویر انقلاب ایران در مطبوعات بریتانیا- ونسا مارتین

ترجمه: بهرنگ رجبی   تاریخ ایرانی: تصویر مراحل مختلف انقلاب ایران در رسانه‌های غربی متفاوت بود. مثلاً در آغاز سال ۱۹۷۸ با ...