User Image

میزگرد بررسی آزادی دکتر شریعتی از زندان-۳

محمد مهدی جعفری: شریعتی به درخواست بوتفلیقه آزاد شد

محمد مهدی جعفری: شریعتی به درخواست بوتفلیقه آزاد شد

تاریخ ایرانی: هادی خانیکی سال ۸۶ در یادداشتی در روزنامه سرمایه نوشت: «در سال‌هایی که یکی از همکاران دولت آقای ...