User Image

خاطرات مصطفی مصباح‌زاده از تاسیس روزنامه کیهان-۱

با کمک ۵۰ هزار تومانی شاه، کیهان را راه انداختیم

با کمک ۵۰ هزار تومانی شاه، کیهان را راه انداختیم

تاریخ ایرانی: عصر روز ششم خرداد ۱۳۲۱ روزنامه‌ای روی کیوسک روزنامه‌فروشی‌ها نشست که جز در مقطعی محدود، تا امروز حضور ...