User Image

مینو بدیعی در ‌گفت‌وگو با تاریخ ایرانی(۲)

دوره خاتمی از بهترین مقاطع کیهان بعد از انقلاب بود

دوره خاتمی از بهترین مقاطع کیهان بعد از انقلاب بود

مهسا جزینی   تاریخ ایرانی: بخش نخست گفت‌وگو با مینو بدیعی به دوران حضورش در کیهان تا روزهای نخست انقلاب اختصاص داشت. ...