User Image

گزارش و عکس‌ها: فرزانه ابراهیم‌زاده

سفری به گورستان لهستانی‌ها در تهران/ گذرگاهی که خانه ابدی تبعیدی‌ها شد

سفری به گورستان لهستانی‌ها در تهران/ گذرگاهی که خانه ابدی تبعیدی‌ها شد

تاریخ ایرانی: از دروازه که رد می‌شوم لحظه‌ای می‌ایستم و به روبه‌رویم نگاه می‌کنم. در آهنی با صدای کشداری پشت ...