User Image

۷- رونوشت جلسات صدام حسین با مقامات ارشد عراقی دربارهٔ تاکتیک‌های جنگی

بمب‌هایتان را روی شهر‌ها خالی کنید بعد برگردید

بمب‌هایتان را روی شهر‌ها خالی کنید بعد برگردید

ترجمه: بابک واحدی   تاریخ ایرانی: اندیشکدهٔ وودرو ویلسون، در ۲۵ اکتبر سال ۲۰۱۱ و به‌ بهانۀ کنفرانسی پیرامون جنگ ایران و ...