User Image

۷- دردسرهای پذیرش شاه در آمریکا

قصد نداشتیم شاه را برگردانیم

قصد نداشتیم شاه را برگردانیم

ترجمه: بهرنگ رجبی   تاریخ ایرانی: بروس لینگن، آخرین کاردار ایالات متحده آمریکا در تهران، در چنان لحظهٔ سرنوشت‌سازی به این مقام ...