User Image

۱۴- نفرت از کار‌تر، نگرانی از ریگان

شگفتی اکتبر ادعایی توخالی است

شگفتی اکتبر ادعایی توخالی است

ترجمه: بهرنگ رجبی   تاریخ ایرانی: بروس لینگن، آخرین کاردار ایالات متحده آمریکا در تهران، در چنان لحظهٔ سرنوشت‌سازی به این مقام ...