User Image

ملاقات نمایندگان کنگره آمریکا با هویدا به روایت ویکی‌لیکس

اخبار بد را به من می‌دهند و اخبار خوب را به شاه

اخبار بد را به من می‌دهند و اخبار خوب را به شاه

ترجمه: شیدا قماشچی ۱۶ نوامبر ۱۹۷۶ [۲۵ آبان ۱۳۵۵]   از سفارت آمریکا در ایران به وزارت امور خارجه در واشنگتن   نخست‌وزیر هویدا روز ...