User Image

ترجمه: بهرنگ رجبی

ورق‌ها، چهره‌ها، گلزاران

ورق‌ها، چهره‌ها، گلزاران

 تاریخ ایرانی: ترجمه کامل کتاب «شاهنشاه» که از این هفته روزهای شنبه بطور متوالی در «تاریخ ایرانی» منتشر خواهد شد، ...

واپسین تصویر در چشمی تفنگ

واپسین تصویر در چشمی تفنگ

ترجمه کامل کتاب «شاهنشاه» اثر ریشارد کاپوشینسکی، روزهای شنبه در «تاریخ ایرانی» منتشر می‌شود.   ***     هر آنکه انگلیسی می‌آموزد باید بداند در ...

شوایک و کلنل

شوایک و کلنل

  ترجمه کامل کتاب «شاهنشاه» اثر ریشارد کاپوشینسکی، روزهای شنبه در «تاریخ ایرانی» منتشر می‌شود.   ***   عکس یکم   این قدیمی‌ترین تصویری است که توانسته‌ام ...

عکس‌هایی که هست، عکس‌هایی که نیست

عکس‌هایی که هست، عکس‌هایی که نیست

ترجمه کامل کتاب «شاهنشاه» اثر ریشارد کاپوشینسکی، روزهای شنبه در «تاریخ ایرانی» منتشر می‌شود.   ***   عکس چهارم   این تصویری است که در زمانِ ...

انتشار اسناد تازه درباره ابتکار هیتلر برای نجات سربازانش

انتشار اسناد تازه درباره ابتکار هیتلر برای نجات سربازانش

تاریخ ایرانی: پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد در زمان جنگ دوم جهانی، آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی دستورِ ساختِ انبوهی از ...

بوسهٔ بخت

بوسهٔ بخت

ترجمه کامل کتاب «شاهنشاه» اثر ریشارد کاپوشینسکی، روزهای شنبه در «تاریخ ایرانی» منتشر می‌شود.   ***   عکس ششم   این شاه است و همسرش ثریا ...

باشگاهِ سلطنت‌باختگان

باشگاهِ سلطنت‌باختگان

ترجمه کامل کتاب «شاهنشاه» اثر ریشارد کاپوشینسکی، روزهای شنبه در «تاریخ ایرانی» منتشر می‌شود.   ***   از میان یادداشت‌هاــ سه   می‌گوید اتفاقی که ...

ساواک؛ همه‌جا بود و هیچ‌جا نبود

ساواک؛ همه‌جا بود و هیچ‌جا نبود

ترجمه کامل کتاب «شاهنشاه» اثر ریشارد کاپوشینسکی، روزهای شنبه در «تاریخ ایرانی» منتشر می‌شود.   ***   عکس هفتم   این‌جا یک ‌دسته آدم می‌بینیم که ...

جهانِ کابوس

جهانِ کابوس

 ترجمه کامل کتاب «شاهنشاه» اثر ریشارد کاپوشینسکی، روزهای شنبه در «تاریخ ایرانی» منتشر می‌شود.   *** از میانِ یادداشت‌ها ــ ۵   ویسکی‌ای که غیرقانونی ...

شاه نفهمیده بود

شاه نفهمیده بود

ترجمه کامل کتاب «شاهنشاه» اثر ریشارد کاپوشینسکی، روزهای شنبه در «تاریخ ایرانی» منتشر می‌شود.   ***   عکسِ نهم   این عکس در تهران گرفته شده، ...

ناهار در مونیخ، ناهار در تهران

ناهار در مونیخ، ناهار در تهران

ترجمه کامل کتاب «شاهنشاه» اثر ریشارد کاپوشینسکی، روزهای شنبه در «تاریخ ایرانی» منتشر می‌شود.   ***   عکسِ دهم   این‌ یکی دقیقاً عکس نیست، بلکه ...

میراث یک تُنگ آب خنک

میراث یک تُنگ آب خنک

ترجمه کامل کتاب «شاهنشاه» اثر ریشارد کاپوشینسکی، روزهای شنبه در «تاریخ ایرانی» منتشر می‌شود.   ***   از میا‌نِ یادداشت‌ها ــ ۶   شیعه پیش از ...