User Image

خاطرات مایکل مترینکو، از گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران

از بازجویی در برابر خوئینی‌ها تا مصاحبه با ابتکار

از بازجویی در برابر خوئینی‌ها تا مصاحبه با ابتکار

ترجمه: امیلی امرایی تاریخ ایرانی: ۱۳ آبان ۱۳۵۸، بیش از سه هزار دانشجوی خشمگین ایرانی مقابل سفارت آمریکا در تهران ...