User Image

فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های خارجی – ۵

فیلم‌های سفارشی و ناسیونالیسم ایرانی؛ کنایه حاتمی‌کیا و گلایه فرمان‌آرا

فیلم‌های سفارشی و ناسیونالیسم ایرانی؛ کنایه حاتمی‌کیا و گلایه فرمان‌آرا

سعید زیدآبادی‌نژاد / ترجمه: امیلی امرایی   تاریخ ایرانی: این مقاله بر موفقیت‌های بین‌المللی سینمای ایران و سیاست‌های فیلمسازی و مسالهٔ هویت ...