User Image

محسن قربانی مشاهداتش را از اشغال ساواک می‌گوید

هیچ گروه سیاسی در کشتن ساواکی‌ها دست نداشت

هیچ گروه سیاسی در کشتن ساواکی‌ها دست نداشت

مجید یوسفی   تاریخ ایرانی: از خصیصه‌های انقلاب و قهر جنبش معترضان اینست که خشونت‌ روزهای آغازین به گروه‌ها و سازمان‌های معینی ...