User Image

علی مطهری، نماینده مجلس هشتم

در مجلس دیدم اصولگرایی واقعی وجود ندارد

در مجلس دیدم اصولگرایی واقعی وجود ندارد

تاریخ ایرانی: سیر بررسی صلاحیت‌ها در ادوار مختلف مجلس نشان می‌دهد ویژگی‌های لازم برای کاندیداتوری چه تغییراتی کرده است. با ...