User Image

خاطرات اشرف پهلوی – ۲

پدرم با انگلیسی‌ها خیلی بد بود

پدرم با انگلیسی‌ها خیلی بد بود

 تاریخ ایرانی: گفته بود «بیش از یک بار ازدواج کردم. کارهایی برای کشورم انجام دادم که هیچ‌کدام از زنان هم‌نسل ...