User Image

دردی که رئیس‌جمهور را می‌کشت

چه می‌شد اگر کندی ترور نمی‌شد؟

چه می‌شد اگر کندی ترور نمی‌شد؟

 ترجمه: فرزانه سالمی – کاوه شجاعی تاریخ ایرانی: ترور جان اف کندی در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳ دنیا را در شوک فرو ...