User Image

پاسخ‌های ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی

مشروطه پروژه‌ای ناتمام بود

مشروطه پروژه‌ای ناتمام بود

تاریخ ایرانی: «پروژه ناکام» و یا «جامه‌ای گل و گشاد به قامت ایران» تعابیر معروفی است که امروز در صحنه ...