User Image

گفت‌وگو با سید محمد بهشتی

در دوره هاشمی سبک زندگی تغییر کرد

در دوره هاشمی سبک زندگی تغییر کرد

فرزانه ابراهیم‌زاده   تاریخ ایرانی: اکبر هاشمی رفسنجانی در عرصه سیاست ایران بیش از همه به عنوان چهره‌ای با تفکرات اقتصادی مشهور ...