User Image

۴- در مذاکره با پوتین، شیراک و شرودر چه گذشت؟

دیپلماسی سرسخت روحانی

دیپلماسی سرسخت روحانی

سرگه بارسقیان   تاریخ ایرانی: حسن روحانی در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۴ (۲۳ آذر ۸۳) راهی بروکسل شد و مذاکراتش با وزیران خارجه ...