User Image

چه کسی به انقلاب اکتبر خیانت کرد؟

ظهور و سقوط تروتسکی؛ فرمانده تنهای انقلاب

ظهور و سقوط تروتسکی؛ فرمانده تنهای انقلاب

راینر تراوب / ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی   تاریخ ایرانی: هنگامی که برای نخستین بار به اتهام آشوبگری‌های سوسیالیستی بازداشت شد، ۱۸ سال ...