User Image

ستاره بخت کمونیست‌ها طلوع کرد

دوران پرهرج‌ومرج بوریس یلتسین

دوران پرهرج‌ومرج بوریس یلتسین

کریستین نف / ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی   تاریخ ایرانی: یک روز گرم پاییزی در سال ۱۹۹۲ بود. در تابستان آن سال روزهای ...